Pehr Brahen säätiö sr

Tulevat tapahtumat

Vuonna 1996 perustetun Pehr Brahen säätiön tarkoituksena on tukea teknillistä ja taloustieteellistä sekä muuta Raahen talousalueen kannalta keskeistä tutkimus-, koulutus- ja kehitystoimintaa. Säätiön toiminnassa on mukana Raahen talousalueella sekä ympäristökunnissa toimivia organisaatioita, yrityksiä ja yhteisöjä. 

Säätiö jakaa stipendejä Raahen talousalueen elinkeinoelämän ja yritysten tarpeita palvelevien tutkimus-, kehittämis- tai opinnäytetöiden toteuttamisesta. 

Stipendejä voivat hakea myös toisen asteen opiskelijat, jotka ovat suorittaneet ammattikorkeakouluopintoihin tähtäävät väyläopinnot.

fiFinnish