Stipendihakemus Pehr Brahen säätiölle

Säätiön tarkoituksena on tukea teknillis- ja taloustieteellistä sekä muuta Raahen talousalueen kannalta keskeistä tutkimus-, koulutus- ja kehitystoimintaa. Säätiö jakaa stipendejä korkea-asteen opiskelijoille Raahen talousalueen elinkeinoelämän ja yritysten tarpeita palvelevien tutkimus-, kehittämis- tai opinnäytetöiden toteuttamisesta. Stipendejä voivat hakea myös opiskelijat, jotka ovat suorittaneet Raahen talousalueen oppilaitoksissa toisen asteen tutkinnon aikana ammattikorkeakouluopintoihin tähtäävät väyläopinnot ja aloittaneet korkea-asteen opinnot.

Stipendien myöntöperusteena on opintomenestys sekä alueen elinkeinoelämään kohdistuvan vaikuttavuuden näkökulma. Hallitus päättää vuosittain kevätkokouksessaan stipendien määrän sekä jaettavan summan. Myönnettävät stipendit voivat olla suuruudeltaan 200 – 2 000 €. Stipendien saajat julkaistaan vuosittain säätiön sekä mahdollisesti korkeakoulujen ja oppilaitosten verkkosivuilla.

Lataa tästä pdf-muodossa oleva täytettävä stipendihakemus.

 

STIPENDIHAKEMUS

 

Täytetty stipendihakemus liitteineen toimitetaan sähköpostitse osoitteeseen info@pehrbrahe.fi tai postitse yhdistyksen asianhoitajalle osoitteeseen

 

Pehr Brahen säätiö
Tuija Nurkkala
Tervahovinkatu 2
92150 Raahe

fiFinnish