Säätiön toiminta

Pehr Brahen säätiö on perustettu 26.3.1996 päivätyllä säädekirjalla.

Säätiön tarkoituksena on tukea teknillistä ja taloustieteellistä sekä muuta Raahen talousalueen kannalta keskeistä tutkimus-, koulutus- ja kehitystoimintaa.

Erityisesti säätiö pyrkii stipendien avulla tukemaan ja avustamaan elinkeinoelämän tarpeisiin vastaavien tutkimus-, kehittämis- ja opinnäytetöiden tekemistä.

Tuettavan toiminnan kriteereinä on, että työ on sisällöltään laadukasta ja vaikuttavaa. Voidakseen toteuttaa tavoitteitaan säätiö ottaa vastaan lahjoituksia. Lisäksi säätiö tiedottaa Oulun yliopiston sekä ammattikorkeakoulujen verkostoitumistapahtumista Raahen talousalueella ja tarvittaessa järjestää muita alueen yritystoimintaa tukevia tapahtumia.

fiFinnish