Stipendihakemus Pehr Brahen säätiölle

Säätiön tarkoituksena on tukea teknillis- ja taloustieteellistä sekä muuta Raahen talousalueen kannalta keskeistä tutkimus-, koulutus- ja kehitystoimintaa. Säätiö jakaa stipendejä korkea-asteen opiskelijoille Raahen talousalueen elinkeinoelämän ja yritysten tarpeita palvelevien tutkimus-, kehittämis- tai opinnäytetöiden toteuttamisesta. Stipendejä voivat hakea myös opiskelijat, jotka ovat suorittaneet Raahen talousalueen oppilaitoksissa toisen asteen tutkinnon aikana ammattikorkeakouluopintoihin tähtäävät väyläopinnot ja aloittaneet korkea-asteen opinnot. Stipendien myöntöperusteena on opintomenestys sekä alueen elinkeinoelämään kohdistuvan vaikuttavuuden näkökulma. Hallitus päättää vuosittain kevätkokouksessaan stipendien määrän sekä jaettavan summan. Myönnettävät stipendit voivat olla suuruudeltaan 200 – 2 000 €. Stipendien saajat julkaistaan vuosittain säätiön sekä mahdollisesti korkeakoulujen ja oppilaitosten nettisivuilla.
Stipendihakemus

fiFinnish